ESPECIALISTES EN TRANSPORT D’AIGUA


Empresa

Transports Lluís Martínez Verdú , Aiguaneta, compta amb una flota de vehicles homologats per el transport d’aigua per a piscines i aigua per dipòsits i dipòsits antiincendis.

La trajectòria de la companyia i la organització interna d’aquesta fa que poguem absorbir els pics de feina durants els mesos més intensos en el reompliment de les piscines d’aigua i els reompliment d’aigua dels dipòsits.

Oferim un servei de transport d’aigua per a piscines i dipòsits ràpid, eficaç i centralitzat gràcies als nostres recursos hídrics propis, els quals ens permeten transportar l’aigua que els nostres clients necessiten en un termini curt de temps, per omplir les seves piscines particulars, dins l’àrea d’actuació de les comarques de Barcelona.

Aigua per a Piscines, Aigua per a dipòsits contraincendis, Aigua per a basses o serveis de transport d’aigua per a empreses; compti amb Aiguaneta pel que necessiti. Li oferim un pressupost personalitzat i sense compromís.